Friday, April 30, 2010

Լուսանկարներ՝ Լոս Անջըլեսի մէջ թրքական հիւպատոսարանի առջեւ կայացած բողոքի ցոյցից- ապրիլի 24 2010

Protest Rally in front of the Turkish Consulate- Los Angeles- April 24 2010

Նկարահանումները կատարել է Էրւին Եաղուբեանը

* * *

Տասը Հազարէն Աւելի Հայորդիներ Կը Մասնակցին Թրքական Հիւպատոսարանին Առջեւ Բողոքի Ցոյցին

Հայ Երիտասարդաց Դաշնակցութեան կազմակերպութեամբ, Շաբաթ, 24 Ապրիլի երեկոյեան ժամը 4ին, աւելի քան տասը հազար հայորդիներ հաւաքուեցան Լոս Անճելըսի մէջ թրքական հիւպատոսարանին առջեւ իրենց բողոքը արտայայտելու համար թրքական ուրացման քաղաքականութեան դէմ եւ պահանջելով, որ թուրք կառավարութիւնը ճանչնայ Հայկական Ցեղասպանութիւնը ...

No comments: